Sæson afslutning + general forsamling

Sidste træning for hold 1 og 2 er tirsdag d. 18 april.

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Ry Judo Klub tirsdag d. 4. april kl. 18.30 i klublokalet på Mølleskolen.

Da denne dag både er en afslutning for hold 1, men også en generalforsamling, inviteres du OG din familie denne dag.
Af hensyn til bestilling af mad, bedes i give besked senest onsdag d. 29. marts hvor mange i kommer.

Program for denne dag:
17.30 – 18.15 Graduering af hold 1. For at undgå, at ungerne bliver alt for nervøse, er der ikke adgang for forældre denne gang.
18.15 – 19.30 generalforsamling.
19.30 – 20.30 Lidt grill hygge. Ry Judo Klub er vært ved lidt at spise og drikke. Er der nogen, der brænder for at tage en kage med, ja så siger vi da ja tak.
(alle tider er ca. tider)

Dagsorden jvfr. vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Nedsatte udvalgs beretning.

4. Kasserens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.

5. Nyt fra klubben

6. Rettidige indkomne skriftlige forslag.
Sidste frist er 4 dage før, sendes på ryjudoklub@gmail.com

7. Valg: 2 bestyrelsesmedlemmer og ​2​ suppleanter.

På valg er:
Fra bestyrelsen:
Rune Johansen, formand (modtager ikke genvalg)
Henrik Nielsen, mening medlem (modtager genvalg)
Suppleanter:
Zbigniew Sobkowicz (modtager genvalg)
Kevin L. Jensen (modtager genvalg)

Kopi af klubbens vedtægter kan rekvireres på 39@siimtoften.dk

Skriv et svar